Rounded Rounded

Netværksgrupper

Nu om dage bliver netværk stadig vigtigere. De tjener til udveksling af erfaringer og viden og til gensidig hjælp og støtte. Regionskontoret engagerer sig aktivt i diverse netværksgrupper, deltager i møderne og støtter de andre deltagere. Regionskontoret er tilknyttet følgende netværksgrupper: