Rounded Rounded

Netværksgrupper

Nu om dage bliver netværk stadig vigtigere. De tjener til udveksling af erfaringer og viden og til gensidig hjælp og støtte. Regionskontoret engagerer sig aktivt i diverse netværksgrupper, deltager i møderne og støtter de andre deltagere. Regionskontoret er tilknyttet følgende netværksgrupper:

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer