Rounded Rounded

Foreningen Grenzgänger

Foreningen "Grenzgänger" er en forening for arbejdstagere, som bor i Tyskland og arbejder i Danmark, der blev stiftet på frivillig basis. Den har eksisteret siden 1987. Bestyrelsen består af i alt 5 personer, som alle har mangeårige erfaringer som grænsegængere. Foreningen opfatter primært sig selv som en interesseorganisation for grænsependlere med bopæl i Tyskland og beskæftigelse i Danmark. Foreningens vigtigste anliggende er skattemæssig og social ligestilling for grænsegængere i beskæftigelseslandet Danmark med de arbejdstagere, der har bopæl her. Desuden rådgiver den grænsependlere om skatte- og arbejdsforhold samt sociale forhold i Danmark. Regionskontor & Infocenter understøtter foreningen ved deres rådgivninger. Desuden afholdes der stambordsmøder en gang om måneden, hvor medlemmerne har mulighed for at få svar på deres spørgsmål. Her vil Regionskontor & Infocenter også altid være til stede.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer