Rounded Rounded

Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR)

AEBR står for Association of European Border Regions (Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab) og arbejder for alle europæiske grænseoverskridende regioner. Målet er bl.a. at skabe et netværk på tværs af grænserne samt at skabe større gennemskuelighed. Det hører til AEBR's opgaver at gennemføre programmer og projekter; søge om finansielle midler, modtage disse og disponere over dem; gennemføre arrangementer om grænseoverskridende problemer; medvirke ved løsningen af grænseoverskridende problemer og støtte særlige aktiviteter; forberede og gennemføre fælles aktioner som led i netværket; informere politikere og offentligheden i Europa om grænseoverskridende spørgsmål. Arbejdsfællesskabet har eksisteret siden 1971 og har 90 grænseregioner som medlemmer. Sønderjyllands Amt var stiftende medlem i sin tid, hvorfor der eksisterer særlige relationer mellem det dansk-tyske grænseland og AEBR. Region Sønderjylland-Schleswig har siddet i sammenslutningens bestyrelse siden 2006.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer