Rounded Rounded

Dansk-tysk lærerforening

Foreningens formål er at fremme uddannelse og undervisning, at øge det gensidige kendskab til den aktuelle situation i de to lande (kultur, pædagogik, politik, samfundsforhold, litteratur etc.) samt den mellemfolkelige forståelse mellem danskere og tyskere. Endvidere skal samarbejdet mellem danske tysklærere og tyske dansklærere og deres elever/studerende styrkes med henblik på at fremme kendskabet til dansk og tysk i Regionen. Desuden skal erfaringsudveksling og andet fagligt samarbejde fremmes. Der afholdes faglige arrangementer og videreuddannelsesaktiviteter i form af f.eks. møder, seminarer, workshopper, konferencer, ekskursioner etc. Der udveksles lærere og elever på tværs af grænsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.