Rounded Rounded

Dansk-tysk lærerforening

Foreningens formål er at fremme uddannelse og undervisning, at øge det gensidige kendskab til den aktuelle situation i de to lande (kultur, pædagogik, politik, samfundsforhold, litteratur etc.) samt den mellemfolkelige forståelse mellem danskere og tyskere. Endvidere skal samarbejdet mellem danske tysklærere og tyske dansklærere og deres elever/studerende styrkes med henblik på at fremme kendskabet til dansk og tysk i Regionen. Desuden skal erfaringsudveksling og andet fagligt samarbejde fremmes. Der afholdes faglige arrangementer og videreuddannelsesaktiviteter i form af f.eks. møder, seminarer, workshopper, konferencer, ekskursioner etc. Der udveksles lærere og elever på tværs af grænsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer