Rounded Rounded

Prof. dr. ABC går i skole

Baggrund:

Jo tidligere man starter, desto nemmere er det at lære et sprog godt. Det er en erfaring, som de fleste vil nikke genkendende til. En anden vigtig erkendelse, som forskningen i indlæring af fremmedsprog har vist, er, at læring af et fremmedsprog fremmer bevidstheden omkring ens eget modersmål.

Regionskontoret tog for en del år siden initiativ til at udvikle et sprogprojekt for børnehavebørn ”Professor dr. ABC”. Erfaringerne herfra har været så positive, at der er et ønske om at videreudvikle projektet til et flerårigt skoleprojekt for de yngste klasser i grundskolen. Det er hensigten, at 5 klasser fra hver side af grænsen deltager i projektet, som herved vil nå ud til ca. 200 børn. Projektets breddevirkning er dog meget større, da også lærerne, forældre og søskende til de deltagende elever og skolernes øvrige børn i større eller mindre grad vil komme i berøring med projektet.

Hovedformålet: 

Formålet med projektet ”Professor dr. ABC går i skole” er at give børnene en positiv oplevelse med det tyske og danske sprog og generelt motivere til at lære et fremmedsprog. Derudover er emnerne udvalgt ud fra et ønske om at give eleverne en introduktion til grænselandets historie og gøre dem bevidste om den fælles kulturarv og sprogenes gensidige påvirkning gennem tiden. 
Det er imidlertid ikke kun eleverne, som vil få noget ud af projektet. Projektet er også rettet mod lærerne, der gerne skulle få ny inspiration til deres undervisning i form af spændende undervisningsmateriale og kontakten til lærere på skoler på den anden side af grænsen.

 

Opbygning af projektet:

Projektet ”Professor dr. ABC går i skole” er planlagt til at være et tre moduls projekt fordelt over 2 år. Deltagerne er børn fra de yngste klasser 1./2. og 3. klasse.I Schleswig-Holstein er skolerne ved at indføre konceptet ”Eingangsphase” for de yngste klasser, hvor det er meningen, at der i 1. og 2. klasse undervises på tværs af årgangene. Frem til skoleåret 2012/13 skal alle skoler have indført denne model. Det betyder for Professor dr. ABC projektet, at der må udvises en vis fleksibilitet ved udvælgelsen af klasser.

De enkelte moduler i projektet vil være bygget op omkring en før-, under- og efteroplevelse. Det er vigtigt for projektets succes, at der appelleres til børnenes nysgerrighed; at børnene får lov til at glæde sig til en oplevelse, men også at de efter oplevelsen reflekterer over, hvad de fik ud af oplevelsen, og at de får en respons fra Professor dr. ABC om, at deres arbejde har været en hjælp for ham.

 

Emner:
Emnerne er udvalgt ud fra et ønske om at give eleverne en introduktion til grænselandets historie og gøre dem bevidste om den fælles kulturarv og sprogenes gensidige påvirkning gennem tiden.

Modul 1 ”Familiehistorie”
Med udgangspunkt i Professor dr. ABC’s egen fiktive familiehistorie introduceres eleverne til grænselandets dansk-tyske historie. Fællesmødet vil være på Sønderborg Slot, hvor eleverne skal lede efter spor efter Professor dr. ABC´s forfædre.

Formålet med emnet er at give eleverne en fornemmelse for, at mange familier i grænselandet har danske og tyske forfædre; hvordan traditioner overleveres gennem generationer; og hvordan sproget i grænselandet bærer præg af historiens gang.

 

Modul 2 ”Livet her og nu”
Professor dr. ABC har med udgangspunkt i sin familiehistorie opdaget, hvor vigtigt det er at gemme ting, så andre senere kan få et indtryk af livet her og nu. Han er selv gået i gang med at dokumentere sin egen hverdag, men han har brug for mere materiale og spørger derfor børnene, om de ikke vil være med til at fortælle om deres liv.

 

Modul 3 ”På tur i grænselandet”

Professoren har præsenteret resultaterne af hans efterforskning omkring familiehistorie og historie her og nu for sine professor-kollegaer. De er blevet så interesserede i grænselandet, at de gerne vil høre mere om, hvad man kan opleve hernede.

Opgaven er dog alt for stor for Professor dr. ABC alene, og derfor har han brug for hjælp. Alle de deltagende skoler får et gavekort til at besøge en kulturinstitution sammen med deres partnerklasse. De skal bare sende deres rejseberetning til professoren bagefter

Elevernes rejseberetninger vil blive samlet på Professor dr. ABC’s hjemmeside, hvor eleverne også vil få en tilbagemelding fra professoren. På denne måde kan eleverne selv, deres forældre og andre nysgerrige læse de forskellige rejseberetninger fra grænselandet.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer