Rounded Rounded

Om Regionen

Her finder du svar på spørgsmål om regionssamarbejdet!

   Hvornår blev Regionen oprettet ?

   Hvem deltager i samarbejdet ?

   Hvor mange mennesker bor der i Regionen ?

   Hvordan er Regionens erhvervsstruktur ?

   Hvor stor er arealet ?

   Hvad er målet ?

   Hvordan er organisationen opbygget ?

   Hvem sidder i Regionalforsamlingen ?

   Hvem sidder i Bestyrelsen ?

   Hvor ligger Regionskontoret ?

Region Sønderjylland-Schleswig er en såkaldt ”euroregion”, en samarbejdsorganisation med to eller flere europæiske grænseregioner. Der er langt over 100 sådanne regioner i Europa, som er tilsluttet ”Foreningen af europæiske Grænseregioner" (tysk AGEG, engelsk AEBR), der har kontor i Gronau i Tyskland, ved den tysk-nederlandske grænse.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer