Rounded Rounded

Publikationer

Regionskontoret har udgivet, følgende publikationer:

"Region Sønderjylland-Schleswig - Eine Diskursanalyse" (på tysk)
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Arbejdskraft fra Tyskland i Syddanmark
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Infocenter 10 år
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Arbejdsmarkedsrapport 1. halvår 2014
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Arbejdsmarkedsrapport 2013
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Dybbøl 1864-2014
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig
Aftaletekst kan hentes her som PDF-fil

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Lokale og regionale myndigheder ved dan dansk-tyske grænse - En sammenligning af Region Syddanmark (Danmark) og Land Schleswig-Holstein (Tyskland)
Dokumentet kan hentes her som PDF-fil

Rapport "Fremgangsmåde og problemer i forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for arbejdsområderne lovregulerede erhverv og beskæftigelse i Danmark og Tyskland" (på tysk)
Rapporten kan hentes her som PDF-fil

Den danske sammenfatning kan hentes her

Mobilitätsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked (lang version)
Rapporten kan hentes her som PDF-fil

Mobilitätsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked (kort version)
Rapporten kan hentes her som PDF-fil

Bygge- og planprocesser i Danmark og Tyskland
Brochuren kan hentes her som PDF-fil

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920
Brochuren kan hentes her som PDF-fil

Fest og helligdage i Danmark og Tyskland
Brochuren kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2014 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetning kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2013 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetning - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2012 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetning - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2011 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetning - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2010 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetning - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetningen 2009 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetningen - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetningen 2008 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetningen - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetning 2007 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetningen - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetningen 2006 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetningen - kan hentes her som PDF-fil

Årsberetningen 2005 for Region Sønderjylland-Schleswig
Årsberetningen - kan hentes her som PDF-fil

Flyer "Regionskontor & Infocenter"
Flyeren "Regionskontor & Infocenter" kan hentes her som PDF-fil

Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland-Schleswig

Projektet

Region Sønderjylland - Schleswig har besluttet at udarbejde en grænseoverskridende erhvervsstrategi med støtte fra EU-fællesinitiativ INTERREG III A i et tidsrum fra juli 2003 til december 2004.

Målet med dette projekt er at sammenkæde aktiviteterne til erhvervsfremme på begge sider af grænsen og at udvikle bæredygtige og praksisorienterede samarbejdsrelationer på tværs af grænsen.

Samarbejdsprojekterne, hvor aktørerne på begge sider af grænsen er involveret, kan opdeles i følgende tre tematiske nøgleområder, hvori den regionale styrke og profileringen af grænseregionen synliggøres:

  • Arbejdsmarked, kvalifikation
  • Viden, teknologi og kompetence
  • Fritid og turisme

Grænseoverskridende erhvervsstrategi for Region Sønderjylland-Schleswig er udarbejdet af Michael Schack (projektledelse) og Torben Dall Schmidt. Forlag: Institut for Grænseregionsforskning.

Strategipapiret kan hentes her som PDF-fil

Region Sønderjylland-Schleswig - 5års dansk-tysk samarbejde i grænseregionen 1997-2002

Kort over Regioner/strukturer grænseoverskridende samarbejde fra AEBR
Kortet kan hentes her som PDF-fil

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer