Rounded Rounded
20.04.2012 Kategorie: region (dk), pendlerinfo (dk)

Hans Philip Tietje ny formand


Fuld dagsorden med valg hos Region Sønderjylland-Schleswig

Beretninger og valg var i fokus ved dagens bestyrelsesmøde i Region Sønderjylland-Schleswig. Ud over statusberetninger med efterfølgende diskussion af emner som det dansk-tyske BusinessForum, den planlagte Kulturregion Sønderjylland-Schleswig og Sønderborg kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad drejede det sig om at vælge en ny formand, fordi Landråd Dieter Harrsens embedsperiode i henhold til turnus var udløbet efter 2 år.

Regionens partnere valgte den hidtidige næstformand Hans Philip Tietje til ny formand og Kredspræsident Eckhard Schröder til ny næstformand.

Hans Philip Tietje, der repræsenterer Region Syddanmark i bestyrelsen, men også har rødder i kommunalpolitik i Aabenraa Kommune, takkede Dieter Harrsen for det engagerede arbejde og de gode resultater, der er blevet opnået i de forgangne 2 år. Ud over en ny struktur for det grænseoverskridende samarbejde med hovedvægten på områderne kultur, sprog, ungdom, skole og arbejdsmarkedet blev organisationen opbygget på ny. Dette er hovedsageligt Dieter Harrsens fortjeneste.

For de kommende måneder ligger Regionens hovedfokus på oprettelsen af den dansk-tyske Kulturregion og på at arbejde med mobilitetsbarrierer på arbejdsmarkedet. Begge emner vil den nye formand engageret og med stor energi tage fat på.


Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer