Rounded Rounded
03.05.2012 Kategorie: region (dk), pendlerinfo (dk)

Årsberetning udkommet


Årsberetning udkommet  

I dag har Region Sønderjylland-Schleswig fremlagt årsberetningen for det forgangne år. Der bliver i særlig grad henvist til de politiske organers og Regionskontorets arbejde, som er angivet i tal, samt rådgivningsarbejdet for grænsependlere og kulturstøtten. 

Et af hovedpunkterne i det grænseoverskridende samarbejde sidste år var den indholdsmæssige nyorganisering, som genspejles i den nye aftaletekst, som også er indeholdt i beretningen. 

Årsberetningen kann læses her. Vi fremsender gerne en trykt udgave.

 

 


Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer