Rounded Rounded
29.05.2012 Kategorie: region (dk), pendlerinfo (dk)

Projekter, "people", penge og PR


Projekter, ”people”, penge og PR

Gode ideer men ingen penge? Gode projekter men intet publikum? Situationen er nok kendt for mange kultur- og fritidsaktører. Interreg-4a projektet KulturDialog vil gerne være med til at give ny inspiration, så projekterne både kan få  penge og publikum. Derfor inviteres alle regionens kultur- og fritidsaktører til en aften, der i oplæg og workshops sætter fokus på dansk-tysk projektfinansiering og projektmanagement. Det sker den 14.6. kl. 15.30 på Regionskontoret, Lyren 1, 6330 Padborg.

Stine Engel fra Børnekulturens netværk vil give nogle bud på hvad projektmagere kan gøre for at tiltrække unge som deltagere og publikum. Stine Engel er hovedansvarlig for Børnekulturens Netværks ungeindsats. Stine har udarbejdet rapporten "Ungekultur i Nye Rammer" (2010), som giver en række anbefalinger til, hvordan man kan fremme udviklingen af kunst- og kulturtilbud for, med og af unge. Hovedbudskabet i rapporten er, "at rammerne for kunst og kultur skal tilpasses unges kreative behov og idéer og gøres langt mere formbare for de unge". 
Werner Junge, der er leder af NDRs studie i Flensburg, giver nogle bud på hvordan man får sine projekter og arrangementer i medierne.

KulturDialog arbejder tæt sammen med Kulturfokus om at skabe en dansk-tysk markedsføringsplatform. Det vil Astrid Cramer fra Kulturfokus og Annika Carstensen fra KulturDialog fortælle meget mere om og samtidig give nogle indspark til, hvordan man markedsfører sit projekt via web 2.0.

Ingen projekter uden penge, men heldigvis er der mange muligheder for at få sit projekt finansieret. Men tilskudsgivere vil gerne have en rapport og et regnskab og det kan godt være en udfordring hvis man ikke er vant til det. Det vil være emnerne i to workshops.

Hele programmet ligger her. Tilmelding kan ske til kulturdialog@region.dk eller på telefon 74 67 05 01 senest den 6.6.2012.

  

KulturDialog finansieres med støtte fra de regionale partnere, det danske kulturministerium, Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Den sønderjyske kulturaftale samt fra EU’s INTERREG 4A program Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N

 


Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer