Rounded Rounded
11.06.2012 Kategorie: region (dk), pendlerinfo (dk)

Skab forbindelser – løs problemer Regionsbestyrelsen holdt møde i Padborg


Skab forbindelser – løs problemer

Regionsbestyrelsen holdt møde i Padborg

„Skab forbindelser – løs problemer“ – under dette motto blev dagens bestyrelsesmøde i Region Sønderjylland-Schleswig afholdt i Padborg. Kommunernes og de tyske partneres repræsentanter såvel som repræsentanter fra delstatsregeringen og de nationale mindretal fik information om status på Interreg-projektet: „Beredskab uden grænser“. Sebastian Annewanter, projektmedarbejder fra Tønder Brandvæsen, fortalte om de gode erfaringer fra samarbejdet mellem de tyske og de danske brandværn og forvaltninger på områderne brandværn og redningstjeneste, og berettede om de opnåede resultater i projektet. Specielt er båndene mellem det tyske og det danske system blevet stærkere og mere effektive.

Peter Hansen gav bestyrelsen en oversigt over de aktuelle mobilitetsbarrierer på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet mellem de øvrige grænseregioner og finansiering af grænsenære aktiviteter via nationale instanser blev diskuteret.

„På trods af de mange gode resultater har vi stadig meget at gøre“, sagde Hans Philip Tietje, som har været regionsformand siden april.

 

 

 


Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer