Rounded Rounded
01.08.2012 Kategorie: region (dk), pendlerinfo (dk)

Diskutér grænseregionens fremtid på blog.region.dk


Borgerinddragelse bliver stavet med stort i forberedelsesfasen op til Region Sønderjylland-Schleswigs første Åbne Regionskonference, som afholdes den 26. oktober 2012 i Flensburg. 

Derfor opfordrer Regionen interesserede borgere til at gå ind på blog.region.dk og give deres bud på Region Sønderjylland-Schleswigs fremtid. På bloggen er der mulighed for at diskutere konferencens fokusområder kultur, fritidsmobilitet og sprog, kommentere på indlæggene samt lave forslag til oplægsholdere. På den måde skal befolkningen inddrages i forberedelsesprocessen op til konferencen og der skal afdækkes nye indsatsområder indenfor det dansk-tyske samarbejde.  

Selvfølgelig er alle interesserede også velkomne til at deltage i selve konferencen. Forslag til oplægsholdere modtages indtil den 12. august – enten på blog.region.dk, på region@region.dk eller på tlf. 74 67 05 01. 

Der vil i alt blive afholdt tre Åbne Regionskonferencer – en i år, en i 2013 og en i 2014. Regionskonferencerne bliver afholdt som del af KulturDialog projektet og støttet af Interreg-midler.  

 

 

KulturDialog finansieres med støtte fra de regionale partnere, det danske kulturministerium, Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Den sønderjyske kulturaftale samt fra EU’s INTERREG 4A program Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N

 


Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer