Rounded Rounded

Udvalg

I henhold til aftaletekstens § 7

§ 7 Udvalg

a) Der nedsættes et kulturudvalg af permanent karakter til at varetage opgaverne inden for kultur, skole, sprog, ungdom og sport. Udvalget påhviler især følgende opgaver:

 • At fungere som styre- og bevillingsudvalg for Interreg-projektet "KulturDialog" (indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport) samt evt. følgeprojekter;
 • At fungere som styreudvalg for en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig;
 • At fungere som politisk følgegruppe for Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med Sønderjylland-Schleswig;
 • Diskussion og stillingstagen til kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans.

Kulturudvalget har følgende sammensætning:

med stemmeret:

 • formændene for kulturudvalgene fra partnerne Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Flensburg, Nordfriesland og Schleswig-Flensburg
 • yderligere et medlem fra hvert kulturudvalg fra førnævnte partnere
 • et medlem fra hver det danske, det tyske og det frisiske mindretal

Beslutning omkring den endelig udnævnelse er selvfølgelig forbeholdt partnerne.

uden stemmeret:

 • en forvaltningsmedarbejder fra hver af førnævnte partnere (som samtidig helst skal være medlem af faggruppen Kultur).
 • projektkoordinatoren for KulturDialog eller et følgeprojekt.
 • projektkoordinatoren for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
 • projektkoordinatoren for Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med Sønderjylland-Schleswig.
 • Region Syddanmark, kulturministeriet og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein vil blive tilbudt en politisk observatørpost.

Udvalget vælger selv formand og næstformand.  

Partnerne udpeger en fælles suppleant for de to politiske repræsentanter, som er udnævnt til kulturudvalget. Medlemmerne beholder deres poster, indtil eventuelle efterfølgere er blevet bekræftet af bestyrelsen.

b) Det påhviler bestyrelsen at nedsætte yderligere udvalg, såfremt der måtte opstå et uafviseligt behov herfor.

Infocenter

Informationer for arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på: www.pendlerinfo.org

Publikationer

Publikationer